Servizi

Certificati (patentini) dei saldatori
Procedimenti di saldatura (WPS)
Qualifica dei procedimenti di saldatura (WPQR)
Corsi di formazione